Redefinerer eierskapsmodellen for teknologi gjennom sirkulær innovasjon

Flower

Bygger morgendagens plattform og modell for sirkulær IT med kunstig intelligens.

Vår visjon er en verden hvor moderne teknologi er sirkulært, bærekraftig og tilgjengelig for alle. Produksjonen av mobiltelefoner, datamaskiner og annet IT-utstyr er en betydelig kilde til utslipp og krever omfattende utvinning av ikke-fornybare ressurser. Den nåværende bruk-og-skuff modellen resulterer også i overproduksjon av enheter, og alt for lite utnyttelse av de ressursene vi allerede har hentet ut. Smarttelefoner, som er en betydelig kilde til den forventede eksplosjonen i elektronisk avfall, blir bare brukt i 40% av sin potensielle levetid, og mindre enn 10% resirkuleres.

Gjennom å beholde eierskapet og dermed ansvaret for enhetene sikrer Redoit at de blir effektivt gjenbrukt eller resirkulert, og bidrar dermed til å redusere de betydelige miljømessige og økonomiske tapene knyttet til dagens lineære forbruk av elektronikk. Redoit utvikler en sømløs tjeneste som gjør det enkelt for enkeltpersoner og bedrifter å delta i sirkulærøkonomien. Samtidig bygger vi en avansert teknologiplattform som samler og analyserer data på tvers av verdikjeden for å sikre optimal forvaltning av enhetene, både økonomisk og miljømessig.

Vår første tjeneste er nå live: Vi tar imot ditt brukte IT-utstyr for ombruk eller materialgjenvinning. Bestill sikker oppbevaring og henting nedenfor.

Få betalt for å gjøre en forskjell

Brukte mobiler og laptoper har ofte en restverdi. Vi selger ditt brukte utstyr og du fakturerer oss 40% av overskuddet (ombruksverdi - våre utgifter).

Sikkerhet kommer først

Databærende enheter blir slettet etter ISO-sertifiserte standarder, godkjent av blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og NATO. Alle slettede enheter blir dokumentert.

Digg for deg, viktig for miljøet

Vi sørger for å forlenge levetiden på utstyret gjennom ombruk eller gjenvinning, som får verdifulle råmaterialer tilbake i verdikjeden.

Fra uønsket IT-utstyr til inntekt.

Vi henter utstyret, sletter all data, fjerner branding og selger til ombruk, eller gjenvinner. Profitten deler vi med deg. Fyll ut feltene under så sender vi deg emballasje.

Spørsmål og svar

Denne løsningen passer for bedrifter i Norge med mobiltelefoner, laptoper og annet IT-utstyr liggende som de ønsker å få hentet, på en sikker, lønnsom og bærekraftig måte.
  • Du bestiller oppbevaringsutstyr for brukte IT-produkter i skjemaet over.
  • Du mottar skap eller boks og gir oss beskjed når du vil ha det hentet.
  • Vi henter utstyret og leverer det til vårt behandlingsanlegg.
  • Innen 30 dager er produktene prosessert, slettet og lagt til salg eller gjenvunnet.
  • Innen 180 dager er produkter som kan selges solgt og du kan sende oss faktura på din 40% av resultatet.
  • Til slutt får du en utstyrsrapport med detaljer, sletterapport og CO2-rapport.
Sikkerhet er øverste prioritet hos Redoit. Vi benytter velprøvd innsamlingsutstyr som holder produktene trygge under lagring og transport, og benytter en partner for håndtering og sletting av data med lang erfaring på området. De ISO-sertifiserte prosessene (9001:2015 og ISO 14001:2015), godkjent av blant annet Nato og nasjonal sikkerhetsmyndighet, sørger for at all deres data blir sikkert slettet, og du får en rapport som underbygger dette i etterkant. Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon rundt våre sikkerhetsrutiner.
Såfremt du leverer inn IT-utstyr som skrur seg på og ikke har blitt mishandlet, vil du aldri få noen faktura fra oss. Du får 40% av verdien vi får ut av produktene ved evt. salg, etter vi har trukket fra våre kostnader.

Våre kostnader:
  • Frakt og emballasje (1499,- eller 2299,-).
  • 100 kroner per enhet som går gjennom vår test- og sletteprosess og ikke kan ombrukes. Kan enheten ombrukes, betaler du ingenting for prosessen.

PS: Hittil har vi ikke sendt ut en eneste faktura til våre kunder, det er vi skikkelig stolte av.
  • Innen 30 dager fra mottak er alle produkter registrert, slettet og lagt ut for salg.
  • Innen 180 dager har vi solgt produkter som kan selges og er klare for oppgjør og rapportering.

Ved oppgjøret får du tilsendt en rapport fra oss som tar for seg alt som skjedde med dine enheter, bekreftelse på sletting samt fakturainformasjon på hvor mye du kan fakturere oss. Leverer du inn fungerende IT-utstyr vil vi aldri sende deg en faktura.
Denne løsningen egner seg for produkter med dataminne, som mobiltelefoner, datamaskiner og harddisker. Dette er produkter vi kjenner godt og vet vi kan selge videre i markedet, selvfølgelig etter en grundig slette- og debrandingprosess. Alt vi ikke kan eller får solgt blir resirkulert på behandlingsanlegget. Husk at all elektronikk som ikke inneholder dataminne sorteres som EE-avfall og samles inn av bedriftens avfallspartner, eller kan leveres til forhandler trygt og gratis ved kjøp av nye produkter. EE-avfall kan også leveres gratis til innsamlere i RENAS-systemet, eller til kommunale innsamlingspunkt mot betaling.

Bilder av sikker boks på hjul
Bilder av sikkert skap på hjul

En ny æra for elektronikk: Redoit frigjør verdien av brukt elektronikk med fokus på innovasjon og bærekraft

Redoit ble grunnlagt av RENAS i samarbeid med Sindre Bjørnstad og Isak Førre Skogland. Med over ti års erfaring som et entreprenørteam og lidenskap for bærekraftig innovasjon, er Isak og Sindre forpliktet til å skape en sømløs teknologitjeneste for en grønnere fremtid.

Sindre
Isak